För allas trevnad

1

Parkering

Är du utan parkeringsplats tar du kontakt med vår vaktmästare. Parkering på våra gång- och cykelvägar är ABSOLUT FÖRBJUDEN.

2

Rastning av hundar

Vänligen använd inte våra fina innergårdar till rastplats. Om en olycka sker, PLOCKA UPP !

3

Fest

Trevligt med fest, men respektera dina grannar så att ljudnivån är som du själv önskar när du ska sova sent på natten.

4

Övrigt

Är det något du vill framföra? Använd kontakt knappen på hemsidan och skriv till oss om dina önskemål.

Copyright BRFURANUS / SKELLEFTEHUS NR 3